KAMELIA I HAVEN

Hagoromo, en af de mest frosttålende kameliaerHvis vi aldrig fik en isvinter igen, skulle kameliaer bare have den rigtige jord og den rigtige placering i haven. Men vi får isvintre igen, mener meteorologerne, så her er livrem og seler:

Køb og plantetidspunkt

Køb ikke for unge og blødagtige kameliaer. De er meget mere robuste, hvis de er 75-100 cm høje fra starten.

Plant ud i haven om foråret - langt hellere end om efteråret. Så får rødderne størst muligt forspring inden de skal runde det skarpe hjørne, som hård frost og vinterpløre kan være for kameliaer på vore breddegrader.

Hvilke sorter tåler vinteren bedst?

Vælg mellem de konkrete kamelia-sorter alt efter hvor koldt der er om vinteren, der hvor planten skal gro. De er delt op til formålet på den omfattende kamelialiste her.

Hvis det er i en lun storby, en kystnær egn eller i et drivhus, hvor der ikke bliver over 10-12 graders frost, så vælg frit mellem alle kameliaer - undtagen dem der kræver udestue.

Hvis de skal kunne tåle 16-18 graders frost, så vælg de mest frosttålende - det vil meget ofte sige vælg en japonica-type.

Kameliaer har rigtig smukt løv uden for blomstringstiden - stedsegrønt.Hvis du vil sikre dig maksimalt til en vinterkold have i det indre af landet, så hold dig til de 20 allermest frosttålende sorter her. Listen bygger på grundige hollandske forsøg med 100 udvalgte sorter uden beskyttelse af planterne - foruden et stort antal tyske og i mindre grad danske dyrkeres erfaringer.

Kun ganske få nyudviklede sorter klarer helt ned til 26 graders frost, de såkaldte Ackerman-hybrider, som ikke er i almindelig handel herhjemme. De driller ved først at blomstre efter ca. tre års tilpasning, og gør det om vinteren, hvor udsprungne blomster bliver skadet ved mere end 3-4 graders frost. Nye knopper bliver dog ved med at springe ud, når det er tøvejr

Frostskader betyder sjældent død

Kameliaer er altså på ingen måde vinterhårdføre som hjemmehørende danske planter, selvom enkelte planter har klaret sig udendørs her i op til 40 år. Hård frost kan betyde alt fra enkelte visne grene til at planten må skyde igen fra under jorden - men sjældent at busken helt dør, hvis den i øvrigt gror som anbefalet her.

Yuletide blomstrede uden nævneværdig at skade på blomsterne uafbrudt fra juleaften 2007 til langt ind i marts 2008.Undgå vinterskader

Blomsterknopper kan tage skader fra et sted mellem 9,5 og 12 graders frost, og åbne blomster ved 2-3 minusgrader.

Den rigtige jord

Kameliaer er kalk-skyende surbundsplanter ligesom rhododendron - men de er vel at mærke til let sur jord, ikke ren sphagnum. Den er så sur, at de kan stå i stampe og dø.

Bland en moderat sur jord af lige dele god muldjord og grov sphagnum, eller køb færdigblandet rhododendron-muld, som planteskoler sælger i små sække og som kun må være letgødet. Ibland 20 procent skyllede Leca-ærter eller kalkfrit grus som dræn, så jorden ikke kan sumpe om rødderne. Også bladmuld vil være en god tilsætning.

Plant ikke for dybt

En passende stor kamelia på vej i plantehullet på 40 x 40 cm. Kameliaer bør som nævnt i jorden om foråret, og plantehullet skal mindst være 40 cm dybt og bredt. Til store planter må der gerne være 30 cm fra rodklumpen til hullets sider.

Når den store vandkande alligevel er fremme til plantningen, er det en god ide at skylle lidt jord af potteklumpens yderste centimeter, for at løsne rodspidserne fra potteklumpen. Det hjælper dem ud i ny jord i stedet for at de kan være langvarigt pottebundne.

Undgå at plantens rodhals ender under jordplan, når mulden har sat sig igen nogen tid efter plantningen. Ellers kan resultatet være, at rodhalsen holdes våd om vinteren, så barken måske splitter op i små lodrette sprækker af frost i en ring rundt om stammen. Derfor må rodhalsen gerne være 4-5 cm over terræn, når der er plantet - omend man selvfølgelig lader jorden skråne med op om rodklumpen for at holde igen på fordampningen.

Rodhalsen må ikke ende lavere end omgivelserne, når jorden har sat sig.Man kan også hindre senere nedsynkning ved at lade en søjle af jord stå urørt direkte under rodklumpen mens man planter.

Lav til sidst en lille jordvold om stedet, som kan holde igen på vandet når vandkanden passerer hyppigt resten af året. Man kan også vande grundigt ved at bore et 3 mm hul nær bunden af en spand, og lade den stå ved plantestedet den tid det tager for vandet at løbe ned i jorden. Bemærk at man skal holde lidt øje med plantens vandbehov det første par år, som det fremgår i det følgende. Ellers kan en udtørring helt forhindre, at der udvikles blomsterknopper.  

Vand og gødning

Specielt den første sommer må man holde øje med at planten ikke tørrer ud. Stik hellere en finger i jorden og føl efter, om der nu også kan anes lidt fugt - og også de efterfølgende år i regnfattige perioder. Skader efter udtørring er fx manglende blomstring og viser sig ofte så længe efter episoden, at man tror årsagen kan være alt muligt andet. Plant ikke for tæt på tørstige træer og hold mindst halvanden meter mellem kameliaerne, hvis der skal plantes flere.

Gød udplantede kameliaer hvert forår når blomstringen slutter - bedst med en langsomt virkende gødning. Man bør hverken gøde sommer eller efterår, fordi det kan sætte sårbar nyvækst i gang op til den kolde årstid. Dér bør planten være så træagtig som muligt - ikke urteagtigt blød.