PROBLEMKNUSER Udskriv E-mail

Hvis små dyr bevæger sig på planten - nemt at se i en lup med 10 ganges forstørrelse holdt nær øjet - så begynd med et klik her: Lynkursus i skadedyr.

Hvis der ikke er dyr på planten, så tjek de andre symptomerne herunder for blade, blomster, bark og rødder:

Bladene bliver gule

- fordi planten mangler gødning, har haft det for tørt, eller tværtimod har stået i vand eller for våd jord for længe.

Bladfald - måske måneder efter årsagen.Bladene falder af

- fordi planten har været udtørret på et tidspunkt, eller har sumpet i for meget vand. Men selv stedsegrønne taber naturligt blade, der har holdt i ca. 3 år.

- fordi planten forsøger at gøre sig fri for spindemider eller andet småkravl på bladene. Se under skadedyr

Bladene falder af og planten dør

- fordi den har soppet længe nok i vand eller dyngvåd sphagnummuld, til at svampe har ødelagt rødderne. Står den i potte, så vend bundet i vejret på planten og tag potten af. Sunde rødder skal være hvide/lyse som på billedet længere nede, ikke sorte eller henfaldende. Sæt aldrig underskåle under potter udendørs og lad dem ikke stå med vand i skålen (undtagelse: nerier).

Stueappelsin med alle blade kastet. Den overlever nu nok.Ved ompotning af kameliaer, citrusplanter og andre surbundsplanter (dem som helst skal undgå kalkholdigt postevand) brug den beskrevne jordblanding sidst i artiklen om kamelia i udestuen. Kompostmuld kan være en risiko for planter, der ikke dyrkes optimalt, og skal i hvert fald være gammel og godt nedbrudt.

Bladene får visne partier eller spidser

- fordi tør luft/blæst/træk øger fordampningen for ekstremt. Typisk skade i to tilfælde:

1) Ved sol på stedsegrønne blade i frostvejr, hvor planten heller ikke kan suge vand fra den frosne jord. Plant et sted, hvor solen først kan nå henad maj, når den er kommet højere på himlen, eller skyg med grangrene e.l.

2) Også typisk for udestuer og drivhuse med for dårlige ventilation pga. manglende vinduesareal, manglende automatiske vinduesoplukkere (fås som billigt drivhustilbehør) eller manglende overbrusning hver morgen og fyraften (ikke senere - så står der vand på bladene til svampeangreb).

- fordi planten er gødet for meget eller i dens hviletid. Kan nemt slå den ihjel. Skyl jorden godt igennem for at få det ud. Gød ikke efter juli, og ikke før marts. Kameliaer gødes først efter forårsblomstring og kun i halv dosis af hvad emballagen anbefaler til andre planter. Alvorligt tørre planter bør have vand uden gødning. Langtidsvirkende gødning er skånsom i haven, og skal måske kun gives om foråret for hele sæsonen. Nykøbte planter med tilsatte gødningskorn fra producenten skal ikke gødes for meget eller slet ikke det første par måneder.

Sunde rødder.Bladene er vedvarende slappe

- fordi rødderne er skadet efter udtørring, overvanding eller for meget gødning. Sørg for optimale dyrkningsforhold.
Man kan tjekke at rødderne ser lyse og sunde ud, ikke mørke og opløste. Det gør man ved at vende bunden i vejret på planten, holde fast i stammen og lirke potten af rodklumpen ved at bumpe pottekanten mod et bordhjørne e.l. Hvis det ser råddent ud, bør der ompottes uanset årstiden. Bland gerne lidt knust grillkul med i den friske jordblanding.

Bladene bliver gule eller meget lyse

- fordi jorden ikke opfylder plantens behov for mineraler. Især kan kalk fra længere tids vanding med postevand og ophobede rester af gødningsstoffet kalium binde vigtige mineraler for næsen af surbundsplanter som citrus-træer og kamelia.

Hvis det sandsynligvis er kalk fra postevand, der har ophobet sig i jorden - eller hvis jorden slet ikke var kalkfattig a la rhododendronmuld fra starten (sød duft i stedet for sur), så er løsningen ompotning og/eller gødning med en særlig type jern, fx ”Citrusnæring” som fås i havecentre. Citrusplanter elsker jern. Pas på at den stærkt rustbrune væske ikke misfarver træterrasser og fliser.

Hvis jorden næppe er gået i baglås af kalk, så er det formentlig dens indhold at magnesium, der er for lavt eller blokeret. Køb magnesiumsulfat hos materialisten, hvor det hedder engelsk-salt eller bittersalt. Det skal sprøjtes direkte på bladene, som imidlertid tager bedst imod, hvis der kommer kvælstof samtidig i form af det meget rene urea-salt. Det sælges til vintersaltning på steder hvor almindeligt salt gør skade. Kom én strøget teskefuld af hvert stof i én liter regnvand og sprøjt et par gange med en uges mellemrum, bedst om aftenen.

Mangel på zink og mangan kan i sjældnere tilfælde give lignende symptomer. Så hjælper det at sprøjte bladene med flydende orkidegødning i dens almindelige fortynding.

Blade får kork-agtige vorter

- fordi der vandes lige heftigt nok. De flade vorter ses fx på kameliablades underside, og gør ingen skade i sig selv.

Hele grene visner

- fordi en svamp har angrebet skuddets basis og tilstoppet ledningsstrengene. Smitten stammer ofte fra såring af planten, fx beskæring af grene for klods op ad stammen, og er værst for planter under glas ved høj varme og fugtighed. Fjern angrebne skud/grene/hele planten og sørg for optimale dyrkningsbetingelser.

Blomster udebliver

- fordi planten har været udtørret (en dag kan være nok for nogle kameliaer), den er blevet overvandet, eller har fået for meget gødning.  Sørg for optimale dyrkningsforhold og ingen gødning fra juli, fordi det giver sen og blød nyvækst, der ikke tåler kulde.

Blomsterknopper falder af

Knopfald kort før blomstring. OgsÃ¥ mindre, grønne knopper kan blive smidt af flere Ã¥rsager.- fordi luften er for knastør. Rammer fx kameliaer, der overvintrer inde ved over 15 grader. Ned med temperaturen under vinterhvile og
blomstring, fordi varm luft slet ikke kan rumme ret meget fugt. Det mest optimale er fra 5 til højst 12 grader og bagefter at stille planterne udendørs indtil frost.

- fordi jorden tørrede ud på et tidspunkt mens planten var i færd med at danne knopper. Skader efter udtørring viser sig tit forsinket, så man ikke lige gennemskuer årsagen. Hold vågent øje med mulig udtørring til et år efter plantning, men derefter også i tørre perioder til der er gået ca. tre år. Stik en finger 5 cm i jorden og mærk, hvis du er i tvivl.

- fordi der blev så mange knopper, at planten selv smider de svageste. For kameliaer sker det mest for sorter med fyldte blomster.

- fordi temperaturen har svinget voldsomt, fx i dårligt ventilerede drivhuse eller udestuer.

Kameliablomster bliver brune

Frostskade pÃ¥ blomster af kameliaen Alba Plena.- af frostsvidninger, især hvis planten er lokket tidligt i blomst af en lun vinter, som pludselig slutter med hård frost. Derfor plant i skyggen for vintersolen, så blomstringen forsinkes et par uger. Knopper der ikke er begyndt at åbne sig tåler normalt mellem 9,5 og 12 graders frost, men åbne blomster kun 2-3 minusgrader. 

- af svampesygdommen Cineborina cameliae, kamelia blomsterskimmel. Den trives i fugtigt vejr ved 10-18 grader og kan ses på importerede planter i blomst, men skulle næppe eller slet ikke slå an i danske haver. Meget smitsom i varmere omgivelser, så fjern for en sikkerheds skyld alle angrebne og faldne blomster. De bør slet ikke nå at falde, da svampen vokser videre i jorden og formerer sig fra de små 1-2 cm brede sæksporesvampe, der skyder op sidst på vinteren.

Barken sprækker om vinteren lige over jorden

- fordi der er plantet for dybt eller for vådt. Ses også hvis planten kommer for hovedkuls tidligt ud af vinterhvilen. Barksplitning kan nemt ødelægge plantens ledningsstrenge så den ikke overlever, men mange planter kommer sig med ardannelser, hvis de små lodrette sprækker ikke tager overhånd og svampeangreb ikke støder til.

Planten står i stampe

- dårlig jord, som ikke tillader god rodudvikling, eller rødderne kan have svært ved at vokse væk fra den tidligere potteform. Ren sphagnum kan være problemet for kameliaer, hvor man ser rødder fuldstændig nægte at vokse ud i den. Brug jordblandingen sidst i artiklen om kameliaer i udestuen.